Du upplever att något är konstigt med ditt barn, barnbarn, din partner, ditt syskon, din vän. Du känner att något är fel men kan inte ta på det. Du blir orolig och undrar vad du kan göra för att det ska bli bättre.

Sockerberoende påverkar hela kroppen men det är i hjärnans belöningssystem som den kroniska förändringen har skett. Sockerberoendet förvärras om det inte behandlas och det är i de senare faserna som det är svårt att dölja för närstående. Den sockerberoende kan vara normalviktig överviktig eller underviktig.
När du förstått att ”DIN…”närstående/ anhörig faktiskt är sockerberoende kan du hamna i en krisreaktion. Du känner både ilska och sorg. Du kan drabbas av ångest, vanmakt och nedstämdhet och få olika kroppsliga ohälsosymtom.

Barn drabbas värst och tar på sig skulden

Partners reagerar olika, männen avbryter oftare relationen medan kvinnorna stöttar och kan bli medberoende. Det beror även på hur sammanflätade ens liv är med ex. barn och ekonomi. Mor/ farföräldrar riskerar att bli en ekonomisk fallskärm. Vänner/ arbetskamrater påverkas olika beroende på hur nära man står varandra och om hur man väljer att hantera det din närstående  gör.

Pendlar du mellan hopp och förtvivlan över hur det ska gå?
Kommer du med råd och förmaningar och känner både kärlek och ilska över att det blivit så här?

Söker den närstående trygghet och tröst hos dig och ibland är hon/han kall och avvisande?
Förekommer lögner och svek som gör att du tappat tilliten?
Har ni mycket konflikter?
Känner du inte igen din närstående och inte heller ditt eget beteende?
Påverkas ditt eget mående, din vardag och din hälsa av hur din närstående mår?

Hör av dig till Eco Care för att lära dig mer om sockerberoende och vad du kan göra för din närstående och för dig själv.

 

Vill du veta mer?
Läs även om Medberoende och Samtalsbehandling

Nu finns en sluten grupp för närstående på Facebook.