NIX – Ett unikt och personligt program för att sluta röka eller snusa.

Det finns ett samband mellan rökning, stress och psykisk ohälsa. I motsats till den allmänna uppfattningen bland rökare leder rökning till mer stress, och rökstopp på sikt till påvisbart mindre stress.

Rökning är en stor bidragande faktor till sjukdomar och ohälsa. Det finns en vilja hos minst 70 procent av rökarna och 45 procent av snusarna att sluta röka. Att sluta med tobak som är beroendeframkallande är svårt. 

Av de som försöker sluta på egen hand lyckas inte fler än 15 procent. 

NIX är ett effektivt program för människor som vill sluta röka eller snusa både i grupp eller individuellt. NIX är ett kognitivt inriktat program som är upplagt i olika steg och anpassat till den personlighetstyp individen tillhör. NIX har ett beprövat och användarvänligt materialoch NIX utförs av utbildade och certifierade handledare. 

Man träffas 7 tillfällen under 4 månader och har en avslutande utvärdering efter 1 år​ Utifrån en personlighetstest avgörs vilken personlighetstyp personen tillhör. De fyra personlighetstyperna är: systematiker, individualist, entusiast och påverkare. ​ 

Programmet anpassas efter testen till varje person och NIX har ett beprövat och användarvänligt material. ​ 

NIX programmet utförs av certifierade handledare och 44% är tobaksfria efter 1 år. 

NIX programmet kan gärna kompletteras, med nikotinersättningsmedel eller andra läkemedel som stöd i tobaksavvänjningen. Eco Care ordnar rök/snusavvänjning individuellt eller i grupp.


Vill du veta mer?
Läs även om Biokemisk reparation och Samtalsbehandling