Modernt liv är fullt av strul, tidsfrister, frustration och krav. För många människor är stress så vanligt att det blivit en livsstil, ett invant beteende. Långvarig exponering för stress kan leda till allvarliga hälsoproblem. Om man ständigt kör över kroppens signaler på återhämtning är grunden lagd för utmattning och psykosomatiska problem.

Det är inte bara den fysiska hälsan utan även den mentala och emotionella hälsan påverkas  negativt. Långvarig stress kan öka sårbarheten för ångest och depression. Tekniker att hantera stress hjälper dig att undvika att hamna i utmattningsdepression.

​Eco Care har mångårig erfarenhet av stresshantering och har effektiva och personligt utformade stresshanteringsprogram. Vi arbetar utifrån vetenskapliga tester och kognitiva metoder.

​Vägvisaren är ett kognitivt inriktat coaching program på individuell nivå som ger mätbara resultat och användbara verktyg som anpassats till Dina behov.

​Metoden bygger på ett kognitivt förhållningssätt där Du handleds i ett strukturerat program där aktuella teman, tekniker och beteendeförändringar bearbetas och tränas under 5 tillfällen.

 

När Du gått igenom programmet kan Du:

​Förvänta Dig en högre livskvalitet
​Ett bättre humör och större förmåga att styra Din livssituation.
​Planera och vara förberedd på när Du måste ha extrakraft.
​Förutse och hantera krävande situationer
​Minska Ditt kontrollbehov
​Acceptera det som Du inte kan påverka.
​Sätt Dig inte i baksätet i Ditt eget liv!!!