​Övervikten sitter inte runt mage eller runt baken – utan i hjärnans belöningssystem. ​

Det finns krafter som styr dina matvanor och många andra val i vardagslivet. ​Du kan bli av med din övervikt om du lär dig att samarbeta med din hjärna. ​Då kan DU förändra dina vanor utan att kroppen protesterar.

Att enbart räkna kalorier och svälta sig är inte hållbaraste vägen till ett slankare liv. ​Du kan istället vara smart och samarbeta med din hjärna och lära dig mer om vad som styr dina behov och hur DU kan påverka systemet.

​Du kan antingen vara med i en grupp eller gå programmet individuellt.

Hjärnkoll på vikten! Med personligt utformad Matplan

Eco Care utformar viktminskningsprogram som anpassas till dina mål och förutsättningar. Du får insikt och blir medveten om vad du behöver förändra samt får kunskap och kognitiva redskap som är anpassade efter dina behov och stöder dig till en hållbar hälsosam vikt.

​Vår drift att äta har naturen utvecklat för att det är livsnödvändigt att finna föda för att överleva.

Vår kropp är fortfarande anpassad för en tid då det var ont om föda.
​Om vi istället för att ta uti med känslor av oro, ångest, hopplöshet och tristess äter för att trösta oss kan detta leda till problem på längre sikt.

​Använder du ätandet för att ändra din sinnesstämning på ett ohälsosamt sätt? Känner du skuld när du äter? Går du igång på socker?

​Med insikt, medvetenhet och kognitiva verktyg kan du återfå ett naturligt ätbeteende.​

Du som kan komma till Storgatan 43 i Umeå har möjlighet att kolla blodtryck, blodfett och blodsocker. Du kan även mäta vikt, BMI, kroppsfett, skelettmuskelmassa, visceralt fett och vilometabolism (vad din kropp förbrukar i vila under ett dygn uttryckt i kalorier).
Hör av dig till Eco Care för att få hjärnkoll på vikten

 

Vill du veta mer? Läs även om Matplan och Stresshantering