Eco Care är ett företag som bedriver samtalsbehandling med syfte att stödja till livsstils och beteendeförändring gällande missbruk, beroende men även stress, övervikt och tobak.


Företaget vänder sig både till privatpersoner och företag.

Företaget startades 2007 av Anniqa Bjersing som innan dess arbetat många år som anställd och ville ha möjlighet att erbjuda tjänster där hennes långa erfarenhet som sjuksköterska kombineras med hennes beroendekunskap.

En humanistisk livsåskådning präglar företaget. I samtalsbehandlingen använder Eco Care vetenskapligt utvärderade metoder. Motiverande samtalsteknik och kognitivt förhållningssätt med kognitiva verktyg. Interpersonell och intrapersonell färdighetsträning utformade av P. M Monti används också. Handlingsplaner upprättas utifrån individuella behov.

Kunskaper i omvårdnad, sjukvård, farmakologi, stress, medberoende, kost och matmissbruk finns i företaget.
Eco Care har sina lokaler i centrala Umeå men bedriver även samtal via telefon eller via nätet.