Eco Care erbjuder samtalsbehandling och effektiva verktyg som stöd i ditt fortsatta tillfrisknande

​Samtalen är individuellt utformade utifrån de speciella behov som framkommer under kartläggnings- behandlings- och uppföljningsmöten.

​Eco Care har utformat kognitivt inriktade program för behandling av olika beroenden som kan ge mätbara resultat.

En samtalsserie är oftast det mest lämpliga för personer med riskbruk, missbruk och beroende. Dessa sker under en period om cirka tre månader. Uppföljningssamtal är vanligt förekommande efteråt.

​Under de två första samtalen görs en kartläggnings- och behandlingsplan upp. Utifrån det som kommit fram under samtalen anpassas programmet till ditt speciella behov och mål.

Samtalsmetoden bygger på att du blir fri från din ”drog” och att du ska kunna leva utan den och må bra. Du får insikt i och blir medveten om dina tankar, känslor och beteenden.

​Som du ser i den kognitiva triangeln hänger tankar, känslor och beteende ihop.
Om du förändrar ett beteende påverkas även tankar och känslor.
​Förändrar du en tanke påverkar det beteendet och känslan osv.

-Tillsammans väljer vi ut de tankar och handlingsmönster du behöver förändra.
-Vid samtalet följer vi en agenda och varje möte innehåller genomgång av hemuppgifter och ett tema som det finns behov av att träna på. Mellan samtalen är hemuppgifterna och tid för reflektion en viktig del i behandlingen.
-Du tränar med hjälp av kognitiva verktyg, hemuppgifter och nya insikter.  Med alternativa beteenden och alternativa sätt att tolka och tänka i olika situationer kan Du bli fri från ditt missbruk eller beroende.

Med kognitivt förhållningssätt kan du träna dig att tolka situationen medvetet och agera annorlunda.

Vill du veta mer? Läs även om Matplan och Viktminskning