En person med ett medberoendebeteende kan behöva professionellt stöd för sin egen del och för att kunna stötta den beroende.

De medberoende befinner sig under en psykisk press som tar mycket energi och kan leda till både psykiska besvär och psykosomatiska symtom som sömnsvårigheter, stressmage, spänningshuvudvärk, migrän, andningsbesvär, spänningar i nacke och rygg och en mängd andra åkommor som leder till försämrat immunförsvar med många infektioner, hudåkommor mm.

Du har kanske under flera år fokuserat på den beroende och andra i din närhet, för att alla skall ha det bra, men glömt bort att se till dina egna behov och välmående.

För många känns det bekvämare att fokusera på andras mående än att ta tag i sitt eget välmående.

Medberoende har sin utgångspunkt i kärlek och omtanke, och ju närmare relationen är desto lättare är det att glida in i ett medberoende. När vår omsorg inte hjälper eller förändrar situationen, försöker vi öka insatsen och våra val styrs av mer och mer av viljan att rädda den som har ett missbruk. Och vi kan i den utvecklingen bli mer och mer främmande för våra egna känslor, behov och önskningar. Risken finns också att vi tar med oss beteendet in i andra relationer.

Det finns även många som missbrukar och ligger i riskzonen att bli beroende.

Blandberoende har blivit allt vanligare och andelen kvinnor med alkohol och/eller tablettberoende har ökat kraftigt de senaste 40 åren
Detta gör att många familjer, anhöriga utanför själva familjen, vänner och arbetskamrater till de som missbrukar påverkas direkt eller indirekt.
Man räknar att fyra, fem personer runt varje missbrukare dras in i missbrukarens sjukdomsyttringar och sjukdomsförlopp på ett eller annat sätt. Till dem hör ungefär 400 000 barn.
Alla dessa närståendes lidande är väldigt lite uppmärksammat, den medberoende försöker hålla fasaden utåt om att familjen fungerar på bekostnad av sin egen hälsa.

Eco Care har erfarenhet och bra metoder för medberoende att må bättre.

Vill du veta mer?
Läs även om Sockerberoende och Alkoholberoende