Biokemisk obalans kan vara orsaken till återkommande bakslag och återfall hos personer med beroendesjukdom och speciellt de med sockerberoende

Eftersom vi alla är präglade att söka det söta har mång beroende även utlopp i kolhydrater och stärkelse utan att veta om det. Sug, uppsvälldhetskänsla, energilöshet och olust är vanliga upplevelser hos dessa personer
Detta brukar förbättras och ofta försvinna helt när man inte äter det som triggar igång hjärnans belöningssystem. Alla är biokemiskt unika och din hjärna kan klara det andra sockerkänsliga inte tål. Var och en måste lära känna vad de kan äta och inte. ​
Vi föds med en unik blandning av olika signalsubstanser, det är detta som påverkar vårt sätt att vara, vårt grundtemperament och vår personlighet. Sinnesförändrande medel och aktiviteter påverkar biokemin och kan ha skapat en obalans som försvårar tillfrisknandet.
Alla mina år som sjuksköterska är till stor hjälp i det komplicerade arbete som biokemisk reparation innebär.
Om man misstänker att det finns en biokemisk obalans görs en biokemisk screening: 


​Biokemisk screening 


Vid en biokemisk screening bedöms först om det föreligger en obalans mellan några viktiga signalämnen. Utöver det görs en kartläggning av biokemiska markörer på ohälsa från olika organ för att söka orsaker till obalansen. När man konstaterat att det råder en obalans ges en individuellt anpassad rekommendation på åtgärder. Detta är starten på den biokemiska reparationen BKR.
Beroende på hur svår obalansen och ohälsosymtomen är kan man behöva göra kompletterande tester. Det är en stor fördel om man kan samarbeta i detta med klientens läkare.


Biokemisk screening – hur går den till?


Du får frågeformulär skickade till dig via mail.
När du besvarat och skickat tillbaka frågorna bokar vi en träff. Bäst är det om vi kan ses på mitt kontor men det går inte det kan vi ordna detta med telefon samtal, mail och eventuellt Skype också.
Därefter får du veta resultaten, en sammanfattande bedömning och rekommendationer på åtgärder. Den Biokemiska reparationen påbörjas.

Erik Braverman är en läkare i USA som utifrån olika undersökningar med ”Brain electricity activity mapping” =BEAM kunnat utforma frågeformulär. Där speglar dina svar den blandning mellan Dopamin, Acetylkolin, GABA och Serotonin som du är född med och mår bäst av. Alla har en dominans av någon av de fyra signalämnena som präglar ditt beteende, ditt grundtemperament och din personlighet. Utifrån hans frågeformulär kan dina svar visa vilka ev. brister du har av ovan nämnda signalämnen. Beroende på den signalsubstans du har som är dominant påverkas du olika mycket av hur bristerna på signalämnena förhåller sig till varandra.

Biokemisk reparation- varför behövs det? 

Vi föds med en unik blandning av olika signalsubstanser, det är detta som
Påverkar vårt sätt att vara, vårt grundtemperament och vår personlighet.
Kroppen strävar efter balans i hela kroppen och det gäller i högsta grad våra signalämnen.
Hittills har man kunnat identifiera ett 50- tal olika signalämnen. Dessa ingår i kroppens finurliga kommunikationssystem där kemiska signaler sänds i olika vätskor och via nervsystemet.

Vi behöver alltså både signalsubstanser som ökar vår aktivitet och signalsubstanser som minskar vår aktivitet för att upprätthålla en balans. Man har märkt att vissa personer föds med en obalans och de har troligtvis större risk för att på ett ohälsosamt sätt försöka rätta upp balansen.

Sinnesförändande medel och beteenden som ex alkohol, socker och spel påverkar kroppens användning av signalämnen och det kan vara en slags självmedicinering att överdriva intaget av sinnesförändrande medel och sinnesförändrande beteenden.

Det är signalämnena Dopamin, Acetylkolin, GABA och Serotonin som främst bedöms vid en biokemisk screening för att kartlägga biokemisk obalans. Utöver det tittar man på symtom på ohälsa från olika organ som t.ex. våra hormonproducerande körtlar. Tarmfloran är också mycket viktig i den biokemiska balansen.

De som är beroende och är aktiva i sitt drogande har ofta en biokemisk obalans och detta kan vara en av orsakerna till att de har svårt att hålla sig drogfria.
Snabba kolhydrater i form av mjöl, pasta, bröd, orena fetter, socker, processade livsmedel och söta drycker påverkar tarmen och minskar upptaget av den näring i form av aminosyror, mineraler, vitaminer, fetter och spårämnen som kroppen behöver.

Holistisk Addiction (beroende) Medicin är en disciplin som utvecklats i USA men har nu kommit till Sverige också. Det är framförallt sockerberoende personer som behandlats framgångsrikt med BKR i Sverige. Det kan ta många månader och ibland flera år att återfå biokemisk balans En sockerfri kost är nödvändig och ofta även en del kosttillskott. Det gäller även att leva hälsosamt och känna mening i tillvaron.