Det är ofta en befrielse att våga lämna över och be om en matplan, och slippa överdriven kontroll och besatthet.


En individuellt anpassad matplan tar hänsyn till vad du kan äta, vilka mängder och vid vilka tider som passar in i din liv.


VAD Du äter HUR Du äter och NÄR Du äter har betydelse.

Så här går det till: Du anmäler intresse och vi har en kort kommunikation via telefon eller e-mail där vi kommer överens om när vi ska sätta igång. Då får jag också uppgifter om vart jag ska skicka frågeformulär som jag behöver som underlag för att utforma din matplan. Vi kommer överens om en tid då vi kan ha en träff på telefon, via nätet eller på plats på mitt kontor i Umeå då jag fått gå igenom svaren på det du skickat in och kan ställa följdfrågor. 


​Du får efter detta en individuellt utformad matplan, ett dokument med matrekommendationer, ett dokument med instruktioner att föra matdagbok och inspirerande och goda recept.


​Efter några veckor har vi en uppföljningsträff på ca 30 minuter där vi resonerar om hur matplanen fungerar och gör eventuellt små justeringar.
​Om du har möjlighet att komma till mig på plats i Umeå erbjuder jag dig även att mäta Vikt, BMI, midjemått, kroppsfettsprocent, skelettmuskelprocent, visceralt fett och vilometabolism. Vill du veta mer? Läs även om Viktminskning