SUGAR är ett strukturerat diagnosinstrument

SUGAR är ett instrument för bedömning och kartläggning av sjukliga ätmönster som utifrån WHO:s internationella klassificering ICD-10 visar om man är sockerberoende
I SUGAR får man fram underlag till att sätta en beroendediagnos eller klassa det som ett skadligt bruk(=ett patologiskt bruk av ”sötsaker”( socker, stärkelse) eller skadligt bruk av ”sötsaker”)
Det är en omfattande intervju som utförs av speciellt utbildade personer. Här kommer även andra utlopp för beroendesjukdomen fram (endast 17% av beroendepersoner har bara ett utlopp). Man får tydliga grafiska kurvor som ökar förståelse och motivation till tillfrisknande samt får fram hur långt beroendet har utvecklats.

 

Eftersom man måste äta för att leva så behöver man veta vad man kan äta och leva ett bra liv utan att tappa kontrollen av att äta.

Utlåtandet kan skrivas som remissvar eller vara ett stöd vid träffar med handläggare eller vårdpersonal.
Inför en SUGAR intervju får du besvara ett bedömningsformulär som jag gått igenom för att få en bakgrund. Själva intervjun tar ca 60 minuter, därefter bearbetar jag svaren.
Vid uppföljningsträffen som ingår redovisar jag resultatet med stöd av flera grafiska bilder som är åskådliggörande samt i ett skriftligt utlåtande med förslag på åtgärder. SUGAR är ett vetenskapligt prövat verktyg och vi som är utbildade går i regelbunden recertifiering.

 

Hör av dig till Eco Care för att höra mer om SUGAR

Kartläggning och behandling ”skräddarsys” för varje unik individ

Det viktiga är att ta bort ” drogen”. Att ha en individuellt anpassad matplan är nödvändigt och ett fantastiskt redskap för att klara av att bli ”drogfri”.